Ward No.: 10
Name: HASMUKHBHAI BABULAL JETHWA
Designation: MEMBER
Phone [O]:
Phone [R]:
Phone [M]: 9824257571
Address: BH.SUBHASH MARKET, BHOI VADO, HETHHLI KHADKI, JAMNAGAR.