Ward No.: 2
Name: KISHANBHAI H. MADAM
Designation: MEMBER
Phone [O]: 0288-2554258
Phone [R]: 0288-2752992
Phone [M]: 9426206767
Address: RAMESHVAR NAGAR, NR. RAMESHVAR MANDIR, RAMESHVAR CHOWK,JAMNAGAR.