Ward No.: 9
Name: PRAVINBHAI HAMIRBHAI MADAM
Designation: MEMBER
Phone [O]:
Phone [R]:
Phone [M]: 9824228602
Address: OPP. PATEL SAMAJ, VIKAS GRUH ROAD, JAMNAGAR.