Ward No.: 13
Name: KETANBHAI JAYANTILAL NAKHVA
Designation: MEMBER
Phone [O]:
Phone [R]: 9824238360
Phone [M]: 9924465641
Address: "BHARTIYA BHUVAN" KISAAN CHOWK, OUT KHAMBHALIA NAKA, JAMNAGAR.