Ward No.: 11
Name: JASHRAJBHAI DAMJIBHAI PARMAR
Designation: MEMBER
Phone [O]:
Phone [R]:
Phone [M]: 9909044588
Address: BAJRANG CHOWK, POST OFFICE, GULABAGAR, JAMNAGAR.