Ward No.: 16
Name: ATULBHAI VITHALBHAI BHANDERI
Designation: MEMBER
Phone [O]: 0288-2660000
Phone [R]: 9429423561
Phone [M]: 9426209127
Address: 4-NANDANVAN SOCEITY, RANJIT SAGAR ROAD, JAMNAGAR